Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Psychologica Tyrnaviensia 21

Autor: 
Marian Špajdel (ed.)
Vydavateľstvo: 
Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský, anglický
Počet strán: 
304
ISBN: 
978-83-8111-026-6

Cena: 
8 €

Objednávka