Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Náuka a život Edity Steinovej

Autor: 
Dominika Alžbeta Dufferová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
204
ISBN: 
978-83-8111-009-9

Cena: 
12 €

Objednávka