Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Archeológia pod hviezdami (prednáška)

Mesto Trnava

Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave

Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava

 vás pozývajú na verejnú prednášku v rámci DEKD 2017:

  

Archeologické výskumy a objavy na území mesta Trnavy

 prezentácia pod hviezdami

 

Streda 6. 9. 2017 o 19.00 

Univerzitnom parčíku v Trnave. 

Prednášajú:

Ing. arch. Milan Horák, Doc. Erik Hrnčiarik a Dr. Branislav Lesák

Zdroj: 
Katedra klasickej archeológie