Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Časový harmonogram konania obhajob, dizertačných, štátnych skúšok, prijímacích skúšok a promócií v a.r. 2018/2019