Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dekanské voľno

Dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave udeľuje dňa

 9. marca  2018 od 12.00 hod. 

dekanské voľno

 študentom

Filozofickej fakulty

 TU v Trnave

 

 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.  v.r.

dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave

 

Zdroj: 
Dekanát FF