Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doctorandorum dies 2019

Miesto konania: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, v miestnost 3P1.
Dátum: 13. 3. 2019 od 9.00


Pozvánka

Prihláška

Pokyny