Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry psychológie

Pozvánka na konferenciu: 25. rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite

Katedra psychológie pozýva všetkých na vedeckú konferenciu:

25. rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017),

ktorá sa uskutoční 26. októbra 2017 v budove Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (Hornopotočná 23, aula 1A1).

Podrobnejšie informácie o podujatí a program nájdete na: 

Národný štipendijný program

Milí kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii

 Srdečne pozývame na VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky", ktorej spoluorganizátorom je katedra psychológie FF TU. Konferencia sa bude konať v priestoroch Trnavskej univerzity 27. a 28. októbra 2017.  Základné informácie o tejto konferencii nájdete na web-stránke Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE): www.logoterapia.sk

25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí absolventi.Srdečne vás pozývame na vedeckú konferenciu"25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992–2017)" ktorá sa bude konať 26. októbra 2017 v Trnave. Viac informácii tu: https://sites.google.com/site/kptruni/aktuality/25rokovkatedrypsychologienaobnovenejtrnavskejuniverzite