Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry psychológie

INFO O VÝCVIKU DIŠTANČNÝCH OPERÁTOROV/KONZULTANTOV LINKY DETSKEJ ISTOTY

 Prax na Linke LDI je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 23 rokov a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, rovnako, ako aj preventívne poradenstvo. PRÁCA DIŠTANČNEJ OPERÁTORKY-KONZULTANTKY / DIŠTANČNÉHO OPERÁTORA-KONZULTANTA: -    Priama práca na telefonickej linke a v on-line priestore (Dohoda o brigádnickej práci študentov) -    Pod vedením skúsených supervízorov z pomáhajúcich profesií-    Účasť na vzdelávaniach, supervíziách a tímových stretnutiach. -    Minimálne je potrebné odpracovať 20 hodín za mesiac. (3,00 eur na hodinu) Služby sú časovo flexibilné. -    Práca sa vykonáva v Bratislave. Najbližší kurz otvárame na 4., 5., 6., 7. plus 11., 12., 13., 14. apríla 2019(celý kurz zahŕňa 8 dní teórie + 40 hodín praxe - "náčuvov/nákukov" na linke ). Hľadáme 12 operátoriek-konzultantiek /operátorov-konzultantov - študentiek/študentov 2.+ ročníkov pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, špeciálna/liečebná/sociálna pedagogika). Pred výcvikom si uchádzačky/uchádzači prejdú osobnými pohovormi. Ak máš záujem, pošli svoje CV na adresu: tana@ldi.sk PDF leták: https://drive.google.com/open?id=0Bxa9xTQj5rEDWDVydnViRTNpb2kyTE1ycVpDa1RQUVpEakFNViac o Linke sa dozviete na www.ldi.sk     

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).