Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry psychológie

Pozvánka na konferenciu: 25. rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite

Katedra psychológie pozýva všetkých na vedeckú konferenciu:

25. rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017),

ktorá sa uskutoční 26. októbra 2017 v budove Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (Hornopotočná 23, aula 1A1).

Podrobnejšie informácie o podujatí a program nájdete na: 

Národný štipendijný program

Milí kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.