Skočiť na hlavný obsah
E-mail
lucjan.mis@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

1983 Mgr. v odbore Psychológia a Sociológia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poľsko

1995 PhD. v odbore Sociológia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poľsko

2008 habilitácia v odbore Sociológia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poľsko

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Súčasné profesijné aktivity

od 2011 docent, katedra sociológie, Trnavská Univerzita v Tranve

od 1995 docent - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poľsko

Členstvá v odborných organizáciách

Vice-prezident   International Consortium of Social Development, European Branch            

Člen Society for the Study of Social Problems          

Člen American Sociological Association

Člen Polskie Towarzystwo Socjologiczne                     

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Miś, L., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej i zawodach pomocowych. W: Z.Wiśniewski, C.Sadowska-Snarska (red.) Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-412-7, s. 455-472

Miś, L., 2019, Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej. W: K. Frysztacki (red.). 2019. Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3

Miś, L., 2019, Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4580-0, s. 1-210

Miś, L., 2016, To be like Copehagen…Central European city residents’ dreams versus reality. W: R.Sundby, A.Heimgartner (eds.) The Welfare Society – an Aim for Social Development. Zurich: LIT Verlag, ISBN 978-3-643-90718-9, s. 97-108

Miś, L., 2016, Familie als ein problem, familie als eine loesung W: Zeszyty Pracy Socjalnej. Translations, 2016, tom 19, nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, DOI 10.4467/24496138PS.15.003.4808, s. 41-51 (współautor: Beata Dąbrowska) [Tłumaczenie tekstu „Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie” z 2014 roku (pozycja 98 listy) na język niemiecki]

Miś, L. Unemployed people in Małopolska voivodeship – past and prezent of the social problem In light of personal and official documents. W: Studia humanistyczne AGH. Tom 11/4. Kraków: Wydawnictwo AGH, ISSN 2084-3364, s. 31-42

Miś, L., 2011, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim (2011). Kraków: Universitas (współautorki: Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska). ISBN 97883-242-1238-5

Miś L. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach a postulaty praktyki opartej na badaniach naukowych (Evidence Based Practice) (2011). W: Beata Szluz, Wiesława Walc (red.) Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania. Rzeszów: KORAW, s.155-169. ISBN 978-83-926640-8-6

Miś, L. Konstruktywizm/konstrukcjonizm w socjologii, pracy socjalnej i psychoterapii. (2008). W: Lucjan Miś (red.). Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. Kraków: Instytut Socjologii UJ. S.27-48. ISBN 978-83-906614-6-2, ISSN 1507-4285

Miś L., The Polish Transition to a Market Economy: Implication for Social Welfare. W: The Journal of Applied Social Sciences, 1999-2000, vol. 24, no.1, Cleveland: Mandel School of Applied Social Sciences, s.1-8 (co-authors: Richard First, Beverly Toomey)

Miś, L. Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. 2007. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miś, L., 2006, Evaluation Research on the Condition of Poverty and Unemployment in Poland – Critical Analysis (2006). W: Arno Heimgartner (red.) Face of Research on European Social Development. Community Work, Civil Society, and Professionalisation of Social Work. Wien, Muenster: Lit Verlag GmbH Examining (współautor: Katarzyna Ornacka)

Miś, L., 2005, Examining Democracy in Poland. W: Social Development Issues, vol. 27, No.1, spring 2005, Lombard: Lyceum Books, Inc. (współautor: Alicja Miś)

Miś L. Nowoczesna kwestia społeczna – bezrobotni w strukturze społecznej lat 90. (1998). W: Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 136-151

Pedagogická činnosť:

Duševné poruchy, sociálna neprispôsobilosť: prevencia a liečba    

Aktuálne problémy súčasnej sociológie

Problémy súčasnej spoločnosti     

Teórie sociálnej zmeny

Médiá a verejnosť                        

Vizuálna sociológia