Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oddelenia

Študijné oddelenie

Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387


Ekonomické oddelenie

Alena Maršalová
Telefón (033) 5939357
E-mail


Personálne oddelenie

Mgr. Zuzana Blejštilová
Telefón (033) 5939399
E-mail


Oddelenie vedy, výskumu a edičnej činnosti

Elena Janusová
Telefón (033) 5939384
E-mail


Oddelenie informačných systémov

Ing. Milan Richnák
Telefón (033) 5939290
E-mail


Organizačno-technické oddelenie

Miroslav Bojňanský
Telefón (033) 5939334
E-mail