Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oddelenia

Študijné oddelenie

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
Telefón (033) 5939387


Ekonomické oddelenie

Alena Maršalová
Telefón (033) 5939357
E-mail: alena.marsalova@truni.sk


Personálne oddelenie

Ing. Eva Lačná
Telefón (033) 5939399
E-mail: eva.lacna@truni.sk


Oddelenie vedy, výskumu a edičnej činnosti

Elena Janusová
Telefón (033) 5939384
E-mail: elena.janusova@truni.sk


Oddelenie informačných systémov

Ing. Milan Richnák
Telefón (033) 5939290
E-mail: milan.richnak@truni.sk


Organizačno-technické oddelenie

Miroslav Bojňanský
Telefón (033) 5939334
E-mail: miroslav.bojnansky@truni.sk