Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na konferenciu pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jána Gráca, DrSc. (Zrušené - zmena termínu))