Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na prednášku H. Vojtovej: Skúsenosť Ja u ľudí s disociatívnou poruchou identity

Srdečne vás pozývame na prednášku Hany Vojtovej, členku Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 22. 10. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).

Zdroj: 
Katedra filozofie