Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rektorské voľno pre študentov

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje študentom
v pondelok
24. septembra 2018
v čase od 7.50 h do 13.00 h

rektorské voľno

pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roku 2018/2019.

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., v. r.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave