Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rektorské voľno študentom Trnavskej univerzity z príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Rektor Trnavskej univerzity
v Trnave udeľuje na deň
29. október 2021

 


rektorské voľno

 


študentom Trnavskej univerzity z príležitosti
Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 


prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave