Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študijné oddelenie počas pandemických opatrení

S ohľadom na epidemiologické opatrenia študijné oddelenie pracuje formou práce z domu. V prípade potreby je možné kontaktovať študijné oddelenie prostedníctvom emailu alebo na telefónnom čísle + 421 918 984 855.