Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky z prijímacieho konania zo dňa 11.06.218 po zasadnutí prijímacej komisie dňa 20.06.2018 na študijný program psychológia