Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre študentov externého štúdia

Vyučovanie začína v sobotu 26. 9. 2020 nasledovne:

09:00 Politické dejiny Slovenska, miestnosť 4S2, vyučujúci prof. Katuninec,

09:00 Teórie demokracie, miestnosť katedry politológie, 4. posch., vyučujúci dr. Martinkovič.

Po skončení výuky predmetu Politické dejiny Slovenska bude nasledovať predmet Úvod do štúdia politológie (dr. Martinkovič).

Ďalšie informácie budú študentom zasielané priamo pedagógmi jednotlivých predmetov.

23. september 2020

Stážový program mesta Hlohovec pre študentov VŠ

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuku stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v zimnom semestri, v období mesiacov október až december 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

20. september 2020

Vyučovanie s Mgr. Hermanom

Výuka povinne voliteľného predmetu XPOb229 Verejný a mediálny prejav s Mgr. Patrikom Hermanom bude prebiehať blokovo (pondelky) v miestnosti 3P1 od 9:30 do 12:50. Termíny výuky sú: 28.9., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Ak bude zo strany študentov záujem domigrovať sa do daného predmetu v systéme MAIS, môžu tak urobiť prostredníctvom podanej žiadosti na študijnom oddelení FF TU, prípadne zaslanej žiadosti na e-mail vedúceho katedry do 28.9.2020.

20. september 2020