Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
08.12.2022

Cena dekana za publikačný počin roka 2022

Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik od svojho nástupu do funkcie udeľuje jednému zamestnancovi fakulty cenu za publikačný počin roka. Tohto roku boli nominované tieto publikácie:

Vladimír Varsik a Titus Kolník: Cífer-Pác. Eine spätantike Residenz im Quadenland. Teil 1-2. 1. vyd. - Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2021, 656 strán a 265 obrázkov. 

Milan Katuninec:  Europe on the Move. An Exploration of Ideas, Ethics, and Politics in European History. Bratislava – Berlin: VEDA, Publishing House – Peter Lang GmbH, 2022, 770s

Yevheniy Haydanka: Notable presidential elections in the Slovak Republic.Institutional design, communication, and cleavages. Baltija publishing, 2021, 62 s.

Dekan FF TU v Trnave sa rozhodol pri príležitosti 30 výročia udeliť výnimočne dve ceny a to prof. PhDr. Milanovi Katuninecovi, PhD. z Katedry politológie a prof. PhDr. Vladimírovi Varsikovi, CSc. z Katedry klasickej archeológie.

Obom pánom profesorom srdečne blahoželáme!