Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
16.01.2023

Workshop - Dôležitosť práce s emóciami pre plnohodnotný pracovný aj osobný život

Ako: online cez MS TEAMS

Rozsah: 2 hodiny

Termín: 27. 1. 2023 od 10:00 - 12:00

Registrácia na workshop je možná na tomto linku

Obsahová štruktúra workshopu:

  1. Zmysel a miesto emócií v pracovnom aj osobnom živote človeka
  2. Emocionálna inteligencia - O čo v nej vlastne ide?
  3. Sebapoznanie - sebauvedomenie - Ako správne rozpoznať emócie?  
  4. Sebakontrola - Ako ju zlepšiť? Nástrahy a výzvy súčasnej doby - dôraz na pocity, rýchle uspokojenie a nástrahy hedonickej adaptácie
  5. Empatia a ako ju rozvíjať

Cieľová skupina účastníkov:

Akademickí pracovníci, doktorandi, zamestnávatelia

Cieľ workshopu:

Cieľom workshopu je ponúknuť účastníkom možnosť hlbšie pochopiť dôležitosť práce s emóciami prostredníctvom konkrétnych príkladov zo života, zistení výskumov, praktických aktivít, diskusiu, ako aj cez ponuku konkrétnych nástrojov sebapoznania a tipov na osobný rozvoj.

Stiahni PDF