Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Týždeň vedy a techniky

Dátum a miesto konania Organizátor podujatia Názov podujatia Typ podujatia Stručný popis
25. 10.
FF TU v Trnave
Katedra etiky Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia  konferencia Medzinárodná vedecká konferencia za účasti všetkých členov Katedry etiky. Výsledkom bude zborník a zhodnotenie jej priebehu v univerzitnom časopise.
3.10.-5.10. 
FF TU v Trnave
Katedra  filozofie One week with... prednášky, diskusie prednáškový cyklus One week with...prof. Menninghaus
05.10. 
FF TU v Trnave
Katedra  filozofie 6-th International Workshop on Cognitive Aspects of Aesthetic Experience worshop Medzinárodný worshop na tému:
Cognitive Rethinking of Beauty: Uniting the Philosophy and Cognitive Studies of Aesthetic Perception
Keynote speaker: Prof. Winfried Menninghaus (Max Planck Institute for Empirical Aesthetics): "Beauty"

22.10. 
FF TU v Trnave
Katedra  filozofie hosťovská prednáška psychologičky a psychoterapeutky
Mgr. Hany Vojtovej
prednáška prednáška psychologičky  Mgr. Hany Vojtovej: Skúsenosť Ja u ľudí s disociatívnou poruchou identity
10.11. 
FF TU v Trnave
katedra  filozofie Alumni meeting stretnutie absolventov, prednáška, diskusie každoročné stretnutie absolventov Katedry filozofie, súčasných a bývalých kantorov, spojené s prednáškou, diskusiou

12.11. 
FF TU v Trnave
Katedra  filozofie hosťovská prednáška
Mgr. Jaroslavy Vydrovej, PhD. 
prednáška hosťovská prednáška fenomenologičky Mgr. Jaroslavy Vydrovej, PhD., venovaná téme: 

Fenomenologické Ja (Husserl - Merleau-Ponty - Plessner)

17.10. 
FF TU v Trnave
Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV,
Archeologický ústav SAV,
Mesto Trnava,
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA
FORUM TYRNAVIENSE cyklus odborných prednášok prednáška P. O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)                                    The Military Inscriptions of Philip V.
5. - 9. 11. 
FF TU v Trnave
Filozofická fakulta TU Otvorené prednášky, semináre a cvičenia na FF TU prednáška, seminár, cvičenie Vyskúšaj si aspoň jeden týždeň byť študentom FF TU v Trnave. Vyber si odbor, predmet a neváhaj sa zúčastniť na našom vyučovaní.
07.11. 
FF TU v Trnave

Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV, 
Archeologický ústav SAV, 
Mesto Trnava, 
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA 

FORUM TYRNAVIENSE cyklus odborných prednášok   P. O. Juhel (štipendista SAIA, Francúzsko)                             The Macedonian Army after Alexander the Great
08.11. 
FF TU v Trnave

Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV, 
Archeologický ústav SAV, 
Mesto Trnava, 
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA

FORUM TYRNAVIENSE cyklus odborných prednášok prednáška B. Stoklas (Univerzita Hradec Králové, ČR)                             Rímska numizmatika. Prehľad a špeciality v mincovníctve Rimanov 
14.11. 
FF TU v Trnave

Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV, 
Archeologický ústav SAV, 
Mesto Trnava, 
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA

FORUM TYRNAVIENSE cyklus odborných prednášok prednáška R. Masaryk – J. Stehlíková(ZAPA, Slovinsko):                      EMONA - rímske mesto. Najnovšie výskumy emonských nekropol
29.11.
FF TU v Trnave

Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV, 
Archeologický ústav SAV, 
Mesto Trnava, 
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA

FORUM TYRNAVIENSE cyklus odborných prednášok prednáška V. Turčan(SNM - Archeologické múzeum, Slovensko): Stupava - rímska stanica pri Jantárovej ceste
06.12. 
FF TU v Trnave

Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV, 
Archeologický ústav SAV, 
Mesto Trnava, 
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA

FORUM TYRNAVIENSE cyklus odborných prednášok prednáška M. Sládok(Krajský pamiatkový úrad TT): Ochrana archeologického dedičstva
23.11.. 
FF TU v Trnave
Katedra klasickej archeológie, SASi pri SAV,
Archeologický ústav SAV,  
OZ PRO ARCGEOLOGIA CLASSICA
Výročné stretnutie českých a slovenských klasických a rímsko-provinciálnych archeológov konferencia Vedecká konferencia zameraná na prezentáciu aktivít zúčastnených pracovísk, aktuálnych projektov a výsledkov bádania. Podujatie bude prístupné aj pre študentov a doktorandov TU a záujemcov z iných inštitúcií.
12.12.. 
FF TU v Trnave
Katedra klasickej archeológie, občianske združenie PRO ARCHEOLOGIA CLASSICA Medzinárodné stretnutie učiteľov, študentov a absolventov klasickej archeológie 2018 konferencia Vedecká konferencia zameraná na prezentáciu domácich i zahraničných aktivít v oblasti klasickej archeológie v roku 2018.
27.09. 
FF TU v Trnave
Katedra histórie,
Historický ústav SAV,
Slovenská historická spločnosť pri SAV
Slovensko v historických osmičkách konferencia Vedecká konferencia zameraná na udalosti, ktoré sa odohrali v rokoch v historických osmičkách
25. - 26.09.
FF TU v Trnave
Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Trnave,
Mesto Trnava,
Trnavská univerzita v Trnave,
Spolok trnavských historikov SHS pri SAV - Tyrnavia
Ústav dejín Trnavskej univerzity
TRNAVA 1238-2018:
úspešný európsky príbeh ...
konferencia Medzinárodná interdisciplinárna konferencia pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských práv Trnave
26.9.2018,
Nová synagóga v Žiline
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku,
Katedra politológie
Diskusia na tému
"Slováci a fašizmus"
diskusia Diskusia s historikom Mgr. Jakubom Drábikom, PhD. z Historického ústavu SAV
10.10. RTVS,
Katedra politológie
Vznik a fungovanie Československa diskusia
Účasť v diskusnej relácií RTVS "Večer na tému" na Rádiu Devín. Téma: Vznik a fungovanie Československa 
23.10. RTVS ,
Katedra politológie
Večera s Havranom diskusia
Účasť v diskusnej relácií RTVS "Večera s Havranom" na Dvojke pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR 
25.10. RTVS,
Katedra politológie
Diskusia pri príležitosti vzniku ČSR, výstava fotografii diskusia
Účasť v diskusii na podujatí RTVS v budove Rozhlasu pri príležitosti vzniku ČSR, výstave fotografii československých legionárov a stretnutia s pamätníkmi vzniku ČSR