Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyhodnotenie predmetovej ankety a ankety spokojnosti študentov s kvalitou výučby a materiálnym zabezpečením (LS 2019/2020)