Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Absolventi - dotazníkové prieskumy

S cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce fakulta prostredníctvom dotazníka o uplatnení absolventov v praxi, ako aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

Dotazník o uplatnení absolventov v praxi (vyplň)


Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi: