Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., predseda
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc.
doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
doc. Mgr. Peter Šajda, PhD.
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.