Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

TEORETICKÉ ASPEKTY ABSTRAKTNÉHO UMENIA K. Ihringová
SPRIEVODCA ANALÝZOU ROZPTYLU V PSYCHOLOGICKOM VÝSKUME Marián Špajdel
ÚVOD DO ŠTÚDIA VOLEBNÝCH A STRANÍCKYCH SYSTÉMOV I. M. Martinkovič
ÚVOD DO ŠTÚDIA KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE IV. M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, V. Varsik, L. Nováková, M. Daňová, T. Kolon
ÚVOD DO ŠTÚDIA VOLEBNÝCH A STRANÍCKYCH SYSTÉMOV II. M. Martinkovič
Stručný úvod do fenomenológie. O fenoméne Jaroslava Vydrová
Obalka Úvod do štúdia klasickej archeológie III. M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, T. Kolon, M. Daňová, A. Ďurianová
Úvod do štúdia klasickej archeológie II M. Dufková, L. Nováková, A. Ďurianová
Úvod do štúdia klasickej archeológie I. M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, A. Ďurianová
Základy spracovania archívnych materiálov Marta Dobrotková