Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

Obalka Úvod do štúdia klasickej archeológie III. M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, T. Kolon, M. Daňová, A. Ďurianová
Úvod do štúdia klasickej archeológie II M. Dufková, L. Nováková, A. Ďurianová
Úvod do štúdia klasickej archeológie I. M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, A. Ďurianová
Základy spracovania archívnych materiálov Marta Dobrotková
Dejiny archívnictva Marta Dobrotková
Kapitoly z politickej filozofie Tomáš Jahelka
Úvod do Aristotelovej politickej teórie Pavol Krištof
OBAL Latinský jazyk: Pracovné listy na výučbu základov latinčiny Nicol Sipekiová/Katarína Karabová/Jozef Kordoš/Lenka Fišerová
CARNUNTUM - Učebné texty (pre) študentov Katedry klasickej archeológie, Trnavskej univerzity v Trnave Miroslava Daňová
Základy klasickej gréčtiny I. Jozef Kordoš