Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne

Autor: 
Erika Juríková
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
200
ISBN: 
978-83-7490-750-7
Anotácia: 

Napriek tomu, že panegyrická spisba sa zaraďuje medzi funkčné žánre, medzi trnavskými panegyrikmi môžeme nájsť diela nadaných a invenčných autorov z cirkevného i svetského prostredia, ktoré sú výsledkom nielen premysleného systému jezuitského vzdelávania, ale zároveň dôkazom štylistickej a poetickej zručnosti trnavských panegyristov. Latinské panegyriky tvoria dôležitú súčasť novolatinskej literatúry a neexistuje žiaden dôvod pre ich podceňovanie.

Cena: 
13 €

Objednávka