Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku

Autor: 
Radoslava Ristovská
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
164
ISBN: 
978-83-8111-153-9
Anotácia: 

Autorka vo svojej monografii približuje hospodárske fungovanie veľkostatku Dolná Krupá v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Zameriava sa na obdobie rokov 1853 až 1903, kedy veľkostatok spravoval gróf Rudolf Chotek I. (1822-1903). Dolnokrupský veľkostatok bol počas druhej polovice 19. storočia prosperujúcim poľnohospodárskym a priemyselným komplexom. Monografia je postavená primárne na rozsiahlom výskume archívnych prameňov z Fondu Brunschwick – Chotek, Dolná Krupá nachádzajúcom sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Po stručnej genealógii rodu načrtáva autorka hospodárske dejiny na území Slovenska so zreteľom na panské veľkostatky počas druhej polovice 19. storočia a majetkové záležitosti dolnokrupského veľkostatku. Ďalšie kapitoly už mapujú hospodárske dejiny veľkostatku počnúc poľnohospodárstvom, chovom hospodárskych zvierat, vinohradníctvom a pokračujúc príjmami a výdajmi dreva a priemyslom. V poslednej kapitole sa autorka zameriava na zamestnancov, ich funkcie a mzdy v jednotlivých rokoch. Možno konštatovať, že práve druhá polovica 19. storočia bola najprosperujúcejším obdobím v dejinách veľkostatku a jeho majiteľov.

Cena: 
10 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.