Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Empatia a umenie

Autor: 
K. Ihringová/A. Kobetič (zost.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
90
ISBN: 
978-80-568-0444-5
Anotácia: 

Umelecké dielo sa vo svojej primárnej podstate snaží u diváka vyvolať silné emócie, ktoré by ho dokázali vytrhnúť z jeho každodenného prežívania skutočnosti. Takto vzniknutá reakcia na umelecké dielo v sebe ukrýva veľké množstvo aspektov: od nezaujatej predstavivosti až po intenzívne emocionálne prežívanie. Cieľom katalógu je predstaviť aktuálne teoretické výskumy venujúce sa problémom emocionálneho prežívania umeleckého diela z pohľadu teoretikov umenia, estetikov a psychológov. Vybrané umelecké diela, ktoré podliehajú našim interpretáciám sú diela umelcov patriacich ku Generácii 1909 (Ján Želibský, Július Lӧrincz, Cyprián Majerník, Ladislav Čemický, Dezider Milly, František Studený).