Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote

Autor: 
Georges Canguilhem
Vydavateľstvo: 
FF TU
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
188
ISBN: 
978-80-8082-834-9
Anotácia: 

„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote francúzsky filozof vedy a lekár Georges Canguilhem, žiak Gastona Bachelarda a učiteľ Michela Foucaulta. Popritom si kladie aj ďalšie otázky: Čo sú vedecké ideológie a ako sa líšia od antivedy, povery či pseudovedy? Aký je ich vzťah k ekonomickým, politickým a náboženským ideológiám? Čo odlišuje vedecké ideológie od ideológií vedcov? Je vedecká ideológia iba prekážkou, alebo môže byť aj podmienkou utvárania vedy? Aký je vzťah medzi ideológiou a vedeckou racionalitou? Tam, kde kriticky uvažujúca veda zužuje svoj predmet skúmania, vedecká ideológia ho naopak neopatrne rozširuje a vysvetľuje ním oblasti, nad ktorými daná veda nemá kontrolu. Canguilhem dodáva, že „vedecká ideológia je potom takým poznaním svojho predmetu, ktorému sa vzďaľuje tým viac, čím väčšmi je presvedčená, že sa ho zblízka dotýka“.

 

Kniha je prvým prekladom diela významného francúzskeho filozofa do slovenčiny. Tvorí ju sedem zozbieraných prác, ktoré Canguilhem postupne vypracoval počas 70. a 80. rokov minulého storočia. Témy, ktoré v nich otvára, nezostarli. Naopak, zásadným spôsobom sa týkajú aj súčasnej vedy.

Z francúzštiny preložil Anton Vydra.

Cena: 
10 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.