Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí

Autor: 
Zuzana Lopatková
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
180
ISBN: 
978-83-7490-740-8
Anotácia: 

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. Docentka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Venuje sa novovekým slovenským  dejinám so špecializáciou na cirkevné dejiny, regionálne dejiny, dejiny školstva a osobnosti slovenských novovekých dejín. Spoluriešiteľka ôsmych vedecko-výskumných projektov. Autorka viac ako štyridsiatky vedeckých štúdií a odborných článkov. Spoluautorka vlastivedných monografií Horné Orešany (2006), Ružindol (2008), Buková (2010), Smolenice (2011), Biely Kostol (2014). K najvýznamnejším publikáciám patria monografie Martin Kollár 1853-1919 (2009) a Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí (2011). Výsledky svojich výskumov pravidelne publikuje v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch, zborníkoch a odborných časopisoch. Každoročne sa zúčastňuje vedeckých konferencií doma i v zahraničí.

Cena: 
12 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.