Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislostiach

Autor: 
Mária Dědová, Jana Vindišová
Vydavateľstvo: 
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
150
ISBN: 
978-80-568-0263-2
Anotácia: 

Monografia upriamuje pozornosť na otázky ukotvenia mladého človeka v postmodernej dobe, súvisiace s výzvami i krízami, ktorým je krehká osobnosť v procese dozrievania vystavená. Čitateľovi sú priblížené aktuálne témy, týkajúce sa problematiky vzťahov mládeže v reálnom i virtuálnom priestore, významu rodiny a manželstva, ale i hlboké existenciálne témy, s ktorými býva mladý človek konfrontovaný na svojej životnej ceste.
Prínosom pre náročnejšieho čitateľa môže byť prienik sociologických, psychologických i metodologických prístupov, ktoré implicitne otvárajú otázky každodennej psychologickej praxe. Pôvodné výskumné zistenia autoriek obohacujú jadrové témy monografie a môžu byť inšpiráciou nielen pre výskumníkov, akademických pracovníkov, ale aj psychológov z praxe, pedagógov a pracovníkov pomáhajúcich profesií, ktorí sa prioritne venujú dospievajúcim.

 

Cena: 
11,50 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.