Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PRSTEŇ NA HRANICI SVETOV

Autor: 
M. Daňová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
76
ISBN: 
978-80-568-0409-4
Anotácia: 

Publikácia sumarizuje informácie o význame rímskych prsteňov v rímskej spoločnosti, ich vzhľade a predstavuje vybrané exempláre z územia dnešného Slovenska. Významnou časťou je pohľad antických autorov na možné funkcie prsteňa alebo gemy, vďaka ktorému má čitateľ možnosť komplexnejšie pochopiť pohľad Rimanov na tento druh šperku. Autorka na príklade vybraných prsteňov z územia dnešného Slovenska ponúka možnú interpretáciu niektorých exemplárov v rámci historicko-geografického kontextu alebo poukazuje na jej limity v prostredí za hranicami Rímskej ríše.