Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Som nerozhodný (alebo nie?)

Autor: 
Kinga Izsóf Jurásová
Vydavateľstvo: 
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
111
ISBN: 
978-80-568-0421-6
Anotácia: 

Čím sa prejavuje nerozhodnosť v prežívaní a v správaní sa človeka? Súvisí s osobnostnými charakteristikami? Prejavuje sa v rôznych situáciách iným spôsobom, či v inej intenzite? Je jeho miera citlivá na emocionálne prežívanie človeka? Kedy nadobudne chorobný rozmer? Ako je možné mierniť alebo eliminovať jej prejavy?
Ak máme ambíciu hľadať seriózne odpovede na uvedené a mnohé iné otázky v súvislosti s nerozhodnosťou, mali by sme sa opierať o vedecké poznatky. Žiaľ, širokej verejnosti sú dostupné najmä neodborné informácie typu „10+1 rád pre boj s nerozhodnosťou“. Cieľom publikácie je objasniť prejavy nerozhodnosti cez výskumné zistenia a ponúknuť jej ucelenú koncepciu najmä vedeckej a odbornej verejnosti, ako i študentom psychológie.

 

Cena: 
10,90 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.