Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Syntaxis ornata seu de tribus latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia

Autor: 
Nicol Sipekiová
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
slovenský - latinský
Počet strán: 
124
ISBN: 
978-83-7490-878-8
Anotácia: 

Založenie Trnavskej univerzity v roku 1635 bolo významným historickým momentom v dejinách Trnavy a dôležitým medzníkom v dejinách Uhorska. V úlohe vtedajšej najdôležitejšej vzdelávacej ustanovizne v tomto regióne mala ďalekosiahly vplyv na rôzne sféry spoločnosti. Rukolapne sa tento vplyv prejavil v oblasti produkcie kníh z dielne trnavskej Akademickej tlačiarne, ktorej vydavateľské produkty dnes tvoria bohatý fond trnavských tlačí, tzv. tyrnavík spracovaných zatiaľ len v nepatrnom množstve.

Predmetom nášho výskumného záujmu sa stalo tyrnavikum vydané v roku 1754, učebnica latinského jazyka s názvom Syntaxis ornata seu de tribus Latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia, ktorá mala desaťročia svoje stále miesto medzi didaktickými pomôckami slúžiacimi na výučbu latinského jazyka. Naším zámerom bolo nahliadnuť do takmer tri storočia starej príručky latinčiny hlbšie než len po úvodné slová prológu a poskytnúť tak ucelenejší pohľad nielen na konkrétne dielo istého druhu literatúry, ktorý stál donedávna viac-menej na periférii bádateľského záujmu, ale zároveň jeho prostredníctvom načrtnúť obraz vyučovania latinčiny ako istého modelu vzdelávania v jezuitskom školskom systéme, v ktorom táto učebnica našla svoje dlhodobé uplatnenie.

Cena: 
8 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.