Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva

Autor: 
Michal Franko
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
150
ISBN: 
978-80-568-0251-9
Anotácia: 

V monografii sa autor zaoberá vznikom a pôsobením Slovenského vinohradníckeho družstva s centrálou v Pezinku. Toto vinohradnícke družstvo vzniklo roku 1936 ako odpoveď na vtedajšiu zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzalo vinohradníctvo a predaj vína v našom geografickom priestore. Pre pochopenie problematiky autor načrtol v úvodných kapitolách situáciu, v akej sa nachádzalo slovenské vinohradníctvo na prelome letopočtov a priblížil hospodársky vývoj v Československu pred druhou svetovou vojnou. Hlavným cieľom práce je zosumarizovanie a doplnenie poznatkov o samotnom vzniku Slovenského vinohradníckeho družstva, ako aj priblíženie jeho vnútornej organizácie a štruktúry, družstevných stanov, jednotlivých orgánov družstva a ich funkcionárov. Autor sa tiež zameral na budovanie technicko-materiálneho zázemia družstva a stručne mapuje činnosť a ciele družstva v jednotlivých obdobiach jeho existencie. Okrem toho monografia približuje aj konkrétne príčiny vzniku družstva, jednotlivé procesy nevyhnutné pre jeho vznik a podmienky, ktoré museli zakladatelia splniť. Pre vopred vymedzený rozsah tejto monografii sa z časového hľadiska autor zameral skôr na prvé roky pôsobenia družstva, čiže na obdobie, keď pred vedením družstva stály veľké výzvy a družstvo muselo dokázať svoju životaschopnosť a skutočne plniť účel, pre ktorý bolo založené. Autor čerpal poznatky primárne z historických prameňov uložených v Štátnom archíve, v pobočke v Modre. V tamojších fondoch sa nachádzajú pramene, ktoré sú dôležité práve k rekonštrukcii a objasneniu vzniku družstva, jeho štruktúr, účelu a prvotnému pôsobeniu. Na základe písomnej korešpondencie vedenia družstva s jednotlivými štátnymi, okresnými či mestskými orgánmi a organizáciami, sa autorovi podarilo objasniť procesy budovania družstevnej centrály a materiálno-technickej základne družstva. Zistenia plynúce z archívneho výskumu autor doplnil o informácie z dostupnej literatúry, ktorej je však k danej téme poskromne.

 

Cena: 
12,90 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.