Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II. (19.–20. storočie a špecifické morálne témy 21. storočia)

Autor: 
Helena Hrehová
Vydavateľstvo: 
Masarykova univerzita v Brne
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
282
ISBN: 
978-80-210-6768-4
Anotácia: 

„Dílo prof. ThDr. Heleny Hrehové, PhD., navazuje na první část, která byla již vydána a úspěšně využita pro veřejnost a pro studijní účely na vysokých i středních školách. Nyní druhý díl pokračuje průřezem 19., 20. i 21. století. Jedná se o teologické pojednání, které je bohatě podloženo filozofickým diskurzem. Dílo se dobře čte a jazykový styl přitom zůstává na odborné rovině... Publikace zachovává věrnost církevní nauce.“ (Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.)

„Zdá sa mi, že autorka zachytila všetko podstatné z priestoru dejín troch storočí, analyzuje, porovnáva a predkladá čitateľovi ako pomôcku k jeho vlastnému životnému postoju. Toto považujem v jej práci za najdôležitejšie spolu s úsilím podeliť sa o ,gaudium i spes‘. V rozbúrených vodách postmoderných čias, v ktorých je všetko možné a cení sa rovnako ako možné... predstavuje práca prof. ThDr. Heleny Hrehovej, PhD., prístav na brehoch pevnej pôdy, kde sa ctí poslanie morálnej teológie, jej hodnoty i normy.“ (Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.)

Cena: 
12 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.