Skočiť na hlavný obsah
Danova_M
E-mail
miroslava.danova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 371
Konzultačné hodiny
utorok 13:00 – 15:00 hod. (LS 2021/22)
Miestnosť
č. 412, 4. poschodie

Prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave od roku 2015. Jej zameraním sú rímske šperky, glyptika a rímskoprovinciálna archeológia.
Aktuálne sa podieľa na etablovaní archeológie pod vodou v slovenskom prostredí.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

 

Štúdium

1997-2003: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – história (Mgr.)
2007-2011: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia (PhD.), téma: Rímsky zlatý šperk v Panónii Superior.

Členstvo

Slovenská archeologická spoločnosť;
European Association of Archaeologists;
World Archaeological Congress;
Hlavná redaktorka zborníka Architectura Archaeologica Antica
Redakčná rada časopisu Studia Archaeologica Brunensia
Redakčná rada zborníka Anodos a Anodos-Supplementum Katedry klasickej archeológie TU.

Najvýznamnejšie publikácie

AAB Rings and Gems from the Roman Fort in Iža = Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži. Nitra - Trnava : Archeologický ústav SAV, Filozofická fakulta, 2021. - 167 s. [print]. - (Archaeologica Slovaca Monographiae : Fontes, Tomus 31). - ISBN 978-80-8196-048-2.

AAB Prsteň na hranici svetov. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. - 74 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0409-4.

ACB Rímske umenie II. - rímsky šperk : vysokoškolská učebnica. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. - 55 s. [3AH] [online]. - ISBN 978-80-568-0427-8, ISBN 978-80-568-0408-7.

ADM (s V. Krupa): Analysis of the Ring from the Balneological Museum in the context of Jewelry from German Burials in Slovakia (Анализ перстня из собрания Бальнеологического музея в контексте украшений из германских захоронений Словакии), in: Brief Communications of the Institute of Archaeology, Moskva 2018, 62-71.

Aktualizovaný zoznam publikácií: https://trunipdf.academia.edu/MirkaDa%C5%88ov%C3%A1

Aktuálne riešené granty

- VEGA Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou. (VEGA 2/0025/22)
Doba riešenia: 2022-2025
Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)

- VEGA Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (VEGA 1/0051/22)
Doba riešenia: 2022-2025
Vedúci projektu: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (TU), PhDr. Ján Rajtár, CSc. (SAV); Riešiteľ: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)

- COST Action People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) (PIMo) CA18140, WG 1

- KEGA 013TTU-4/2020: Digital Humanities v historických vedách a archeológii - príprava nového univerzitného predmetu. Doba riešenia: 2020-2022

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty

8/ 2000: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
8-9/ 2001, 2002:Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
9/ 2000- 1/ 2001: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity (Akcia Rakúsko-Slovensko).
7-8/ 2010: Burgenländisches Landesmuseum Eisenstadt (Akcia Rakúsko-Slovensko).
11/ 2011- 3/ 2012: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity (Ernst Mach Stipendium).
8/2017, 9/2019: University of Zadar, Department of Archaeology - focus Underwater Archaeology (ERASMUS+ training)
5/2018: University of Ljubljana, Department of Archaeology (ERASMUS+ teaching)

Prednášková činnosť

•    Dejiny staroveku (Grécko, Rím); Dejiny antiky
•    Vybrané kapitoly starovekého umenia
•    Vybrané kapitoly a seminár z umenia antiky
•    Antické náboženstvo
•    Architektúra - vybrané kapitoly
•    Umenie rímskeho cisárstva