Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

RÍMSKE UMENIE II. RÍMSKY ŠPERK

Autor: 
M. Daňová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
57
ISBN: 
978-80-568-0408-7
Anotácia: 

Vysokoškolská učebnica zameraná na rímsky šperk. V jednotlivých kapitolách približuje študentom základné techniky jeho výroby, použité materiály ale aj spôsob nosenia alebo významné historické udalosti, ktoré mohli ovplyvniť zmenu dizajnu a spôsobu nosenia počas doby rímskej. Text je doplnený terminologickým slovníkom, obrazovou prílohou a ilustráciami.

Publikácia je nepredajná, v prípade záujmu kontaktujte miroslava.danova@truni.sk.