Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Peter Megyeši, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky
Link pre online sledovanie (18.07.2022 o 10:00 hod.)


Uskutočnené prednášky

Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky
Link pre online sledovanie (17.06.2022 o 9:30 hod.)

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.
Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky
Link pre online sledovanie (06.04.2022 o 10:00 hod.)

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky
Link pre online sledovanie (05.04.2022 o 9:30 hod.)

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky
Link pre online sledovanie (23.02.2022 o 12:00)

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky
Link pre online sledovanie (23.02.2022 o 9:30)

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (09.02.2022 o 9:30)

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky
Link pre online sledovanie (02.02.2022 o 10:30)

Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (01.02.2022 o 11:00)

PhDr. Peter Žitný, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (01.02.2022 o 9:00)

Mgr. Peter Labanc, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (31.01.2022 o 11:00)

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (31.01.2022 o 9:00)

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky
Link pre online sledovanie (22.09.2021 o 9:30)

doc. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky
Link pre online sledovanie (16.06.2021 o 10:00)

PhDr. Mária Dědová, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (15.06.2021 o 9:00)

Mgr. Lucia Nováková, PhD.
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Link pre online sledovanie (13.04.2021 o 10:00)