Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznamy o termínoch verejných obhajob dizertačných prác

 

Uskutočnené obhajoby dizertačnej práce

Mgr. Jana Mišeková
Link pre online sledovanie (27.07.2021 o 10.00 hod.)

Mgr. Michal Petríček
Link pre online sledovanie (27.05.2021 o 09.30 hod.)

Mgr. Milan Hrabkovský
Link pre online sledovanie (27.05.2021 o 09.30 hod.)

Mgr. Zuzana Chovaňáková
Link pre online sledovanie (27.05.2021 o 13.00 hod.)

Mgr. Michal Gánovský
Link pre online sledovanie (25.05.2021 o 09.00 hod.)

Mgr. Veronika Kohútová
Link pre online sledovanie (25.05.2021 o 10.00 hod.)

Mgr. Pavol Fandli
Link pre online sledovanie (25.05.2021 o 13.00 hod.)