Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Fakultná koordinátorka pre podporu študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Katedra psychológie FF TU
Email: iveta.schusterova@truni.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 16:00 - 18:00 hod.


Smernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami (stiahni)
Príloha č. 1 k smernici č. 17_2013 (stiahni)
Príloha č. 2 k smernici č. 17_2013 (stiahni)