Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rigorózne konanie

Odbory

  • Dejiny a teória umenia
  • Etika
  • Filozofia
  • História
  • Klasická archeológia
  • Klasické jazyky
  • Politológia
  • Psychológia
  • Sociológia

 

 

Oznamy o termínoch verejných obhajob rigoróznych prác

Mgr. Adriána Valovičová
Link pre online sledovanie (13.12.2021 o 14.00 hod.)

Mgr. Zuzana Staneková
Link pre online sledovanie (01.12.2021 o 10.00 hod.)

Mgr. Veronika Hubaľová
Link pre online sledovanie (26.08.2021 o 11.00 hod.)