Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences

Autor: 
Reginald A. Slavkovský
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
anglický
Počet strán: 
92
ISBN: 
978-83-7490-594-7
Anotácia: 

Tento učebný text stručne mapuje čo najviac oblastí a kontextov, v ktorých informácia hrá dôležitú úlohu. Pokúša sa o taký prístup, ktorý hľadá súvislosti aj medzi oblasťami výskumu, ktoré bežne nebývajú spájané, ako napríklad informatika, informačná a knižničná veda, informačná fyzika alebo informačná etika. Vzhľadom na to, že text je určený najmä pre študentov magisterského stupňa odboru Kognitívne štúdiá, dôraz sa kladie na humanitný, filozofický a interdisciplinárny prístup. Ponúka skôr smery myslenia, otázky a súvislosti než ucelenú teóriu rozpracovanú do matematických a technických detailov.