Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Latinský jazyk pre medievalistov III.

Autor: 
Katarína Karabová - Nicol Sipekiová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský, latinský
Počet strán: 
140
ISBN: 
978-80-8082-635-2