Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Písomníctvo latinského stredoveku II.

Autor: 
Erika Juríkova - Lenka Fišerová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský, latinský
Počet strán: 
80
ISBN: 
978-80-8082-628-4