Skočiť na hlavný obsah
Autor
Helena Hrehová, Romana Puškelová (eds.)
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2019
Jazyk
slovenský, anglický, český, poľský, ruský
Počet strán
288
ISBN
978-83-8111-119-5
Cena
8 €

Acta Moralia Tyrnaviensia IX, vychádza už ako deviaty zborník v poradí, vydávaný Katedrou etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty TU. Jeho témou je: Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Zborník vznikol ako publikačný výstup medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa uskutočnila dňa 25. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty TU. Obsah zborníka tvorí 25 príspevkov, ktoré skúmajú drámu slobody v slovenskom, českom, poľskom a ruskom prostredí. Editori, spolu s edičnou radou, dbali na zachovanie rôznorodosti prístupov a náhľadov na problematiku slobody. Výsledkom je zborník, ktorý je unikátny svojím bohatým a pluralitným charakterom tém príspevkov a ich spracovaní. Bohatý ako je samotná téma slobody. Autormi príspevkov sú odborníci na tematiku zo Slovenska, Česka, Poľska a Ruska. Zborník a konferencia sú výstupom z vedeckého grantu VEGA č. 1/0231/18 pod názvom „Dráma slobody v ruskom filozofickom myslení 20. storočia.“

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, acta-moralia-tyrnaviensia-ix