Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Philosophica Tyrnaviensia 15. Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe

Autor: 
Letz, J. - Slavkovský, R. A. (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2008
Jazyk: 
slovenský, český
Počet strán: 
136
ISBN: 
978-80-8082-227-9
Anotácia: 

Vo vedeckom zborníku sú prezentované vybrané významné koncepty slobody filozofov a teológov zo súčasnosti i z minulosti. V prvej časti je uvedených sedem konceptov slobody: Koncept slobody J. Dunsa Scota na základe jeho analýzy znakov vôle (M. Chabada), Bergsonovo chápanie slobody ako ťažiskového utvárania nepredvídateľne nového, ako momentu tvorivosti, vďaka ktorému sa človek otvára pre niečo nové (R. Kišoňová), Vyšeslavcovo chápanie prehĺbené slobody na základe skúmania širšieho základu ruskej kresťansko-ortodoxnej personalistickej filozofie (H. Hrehová), význam zodpovednosti pri chápaní slobody u Lévinasa (L. Tkáčik), komparácia konceptov slobody u K. Rahnera a J. B. Metza (Š. Šrobár), prezentovanie transcendentálno-filozofického konceptu slobody H. Kringsa v komparácii s transcendentálno-tomistickáým konceptom E. Coretha (J. Letz). Druhá časť sa upriamuje na paradoxy niektoré slobody (R. Sarka a R. A. Slavkovský). 

Cena: 
5 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.