Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Philosophica Tyrnaviensia 2. Metafyziky nescholastickej kresťanskej filozofie 19. a 20. storočia. 1. časť: Východiská v 19. storočí

Autor: 
Ján Letz
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
1998
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
83
ISBN: 
80-88774-41-1
Anotácia: 

V monografii sa prezentujú metafyziky kresťansky orientovanej filozofie 19. storočia. Metafyzika sa tu chápe ako nepredmetné, implikátne a živé jadro filozofického myslenia a spytovania, ktoré sa explifikuje a spredmetňuje v myslení fundamentálnych disciplín filozofie. Teda všetky smery, prúdy a jednotliví myslitelia sú spracovaní z tohto metafyzického aspektu. Dielo sa člení na tri časti. Prvá časť sa venuje metafyzikám mystickej proveniencie, a to F. Baaderovi a mysliteľom nemeckej katolíckej romantiky, ako aj  mystickému personalizmu J. H. Newmana a F. von Hügela. V druhej časti sa pertraktujú posthegelovské metafyziky (starohegelovstvo, hegelovský teizmus, semiraciobalizmus) a postkantovské metafyziky (realistický a voluntaristický rozvoj trandscendentálneho idealizmu, induktívna metafyzika, filozofi Lotzeovej školy a i.). A konečne v tretej časti sa podrobnejšie preberajú metafyziky ontologizmu a spiritulaizmu, a to talianskeho,  francúzskeho i amerického. Metafyziky dynamického spiritualizmu sa ďalej členia na spiritualizmus dynamický, pozitivistický, eklektický a kresťanský. Pri každom prúde sa uvádzajú najreprezentatívnejší myslitelia.

Cena: 
2 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.