Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20

Autor: 
Marian Špajdel (ed.)
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
212
ISBN: 
978-83-7490-957-0
Anotácia: 

S potešením Vám predstavujem nové dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia, ktoré sa stalo stabilnou publikačnou platformou pre pravidelné zdieľanie výstupov výskumu pedagógov, doktorandov a absolventov Katedry psychológie FF TU. V súčasnosti sa hlavné vedecko-výskumné aktivity na katedre realizujú prostredníctvom dvoch grantových projektov VEGA (“Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér”, VEGA č. 1/0083/15; “Odlišné fungovanie položiek /DIF/ vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch”, VEGAč.1/0234/15) a jedného grantového projektu APVV (Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov, APVV-15-0085). Pri listovaní aktuálneho čísla periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia môžeme vidieť, že široké vedecko-výskumné zameranie Katedry psychológie FF TU sa odráža v rozsiahlom spektre tém jednotlivých príspevkov, ktoré presahujú hranice grantových projektov a naznačujú ďalšie výskumné smerovania katedry.

Cena: 
8 €

Objednávka