Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a jeho neskoroantický kutúrny kontext

Autor: 
M. Hrabkovský
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský, anglický
Počet strán: 
186
ISBN: 
978-80-568-0452-0
Anotácia: 

Predkladaná monografia sa zaoberá rímsko-germánskymi vzťahmi a sociálnou štruktúrou germánskej spoločnosti v priestore stredného Podunajska. Zároveň cieľom práce bolo zverejnenie nálezov z výskumu germánskej kniežacej rezidencie, ktorá bola objavená v katastri obce Milanovce/Veľký Kýr. Výskum na lokalite v rokoch 1956-1957 viedol T. Kolník. Pri výskume boli odkryté negatívy pravouhlej stavby veľkej 21 x 30 m. Práca analyzuje a interpretuje početné nálezy kolkovaných tehál a keramického materiálu, ktoré sú v súčasnosti uložené v depozitári AÚ SAV a neboli doposiaľ publikované. Ide predovšetkým o keramiku s vlešťovanou výzdobou, kolkované tehly a rímsko-provinciálne importované nádoby. Práca predkladá relevantne zdokumentované nálezy a kompletné nálezové situácie. Komplexné spracovanie nálezov bolo nevyhnutné pre interpretáciu murovanej stavby, predpokladaného kniežacieho dvorca a určenie stavebných fáz.