Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Hrabkovský
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
186
ISBN
978-80-568-0452-0

Predkladaná monografia sa zaoberá rímsko-germánskymi vzťahmi a sociálnou štruktúrou germánskej spoločnosti v priestore stredného Podunajska. Zároveň cieľom práce bolo zverejnenie nálezov z výskumu germánskej kniežacej rezidencie, ktorá bola objavená v katastri obce Milanovce/Veľký Kýr. Výskum na lokalite v rokoch 1956-1957 viedol T. Kolník. Pri výskume boli odkryté negatívy pravouhlej stavby veľkej 21 x 30 m. Práca analyzuje a interpretuje početné nálezy kolkovaných tehál a keramického materiálu, ktoré sú v súčasnosti uložené v depozitári AÚ SAV a neboli doposiaľ publikované. Ide predovšetkým o keramiku s vlešťovanou výzdobou, kolkované tehly a rímsko-provinciálne importované nádoby. Práca predkladá relevantne zdokumentované nálezy a kompletné nálezové situácie. Komplexné spracovanie nálezov bolo nevyhnutné pre interpretáciu murovanej stavby, predpokladaného kniežacieho dvorca a určenie stavebných fáz.