Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

TYRNAVIA CRESCENS

Autor: 
Jozef Kordoš
Vydavateľstvo: 
Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, latinský
Počet strán: 
164
ISBN: 
978-80-568-0318-9
Anotácia: 

Knižku s názvom TYRNAVIA CRESCENS sive quinque Ungariae antistitum de Urbe hac Academica, literisque praecipue meritorum gloriosa memoria panegyrice celebrata, čo možno preložiť ako VZRAST TRNAVY alebo pamätník slávy piatich biskupov Uhorska, ktorí sa zaslúžili o toto akademické mesto a predovšetkým o vzdelanosť, oslávený v panegyriku, vydala v roku 1707 pri príležitosti slávnostnej promócie „novodoktorov“ univerzitná tlačiareň historickej Trnavskej univerzity. Dielo vydané k „vavrínom ovenčenej“ pocte čerstvých tohoročných magistrov slobodných umení a filozofie, ktorí práve v tom roku ukončili svoje štúdium na filozofickej fakulte, tvorí séria štyroch oslavných rečí venovaných piatim významným cirkevným hodnostárom, menovite kardinálovi Petrovi Pázmaňovi, ostrihomským arcibiskupom Jurajovi Lipaiovi a Jurajovi Pohroncovi Slepčianskemu, kaločskému arcibiskupovi Jánovi Telegdymu a jágerskému biskupovi Ferdinandovi Pálfimu. Peter Pázmaň sa oslavuje preto, že založil v Trnave univerzitu, Juraj Lipai za založenie a vybudovanie Všeobecného kňazského kolégia (zvaného tiež Collegium rubrorum), Juraj Pohronec Slepčiansky sa velebí ako zakladateľ Mariánskeho seminára (Seminarium Marianum), Ján Telegdy ako prvý zakladateľ Šľachtického konviktu a Ferdinand Pálfi preto, že sa zaslúžil o rozsiahlu rekonštrukciu univerzitných budov. Trnavskí univerzitní rečníci, ktorí sa po krátkom úvode hlásia k autorstvu diela, teda predstavujú vzrast mesta aj ako reálne rozšírenie univerzitného areálu o nové reprezentatívne budovy, ktoré dodnes patria k architektonickým dominantám barokovej Trnavy.

 

Publikácia je nepredajná, v prípade záujmu kontaktujte elena.janusova@truni.sk.